Lapin Vihreiden rahoitus

Lapin Vihreät rahoittaa toimintaansa puolueen maksamalla avustuksella, jäsenmaksuilla (10 % jäsenmaksusta) ja luottamushenkilömaksuilla. Vaalitoiminta rahoitetaan osaksi ehdokasmaksuilla. Lisäksi puolue maksaa piirityöntekijän palkan.

Luottamushenkilömaksu tarkoittaa, että kunnan luottamushenkilöt (= valtuutetut, varavaltuutetut, hallituksen ja lautakuntien jäsenet ja varajäsenet) maksavat tietyn prosenttimäärän kokouspalkkiostaan omalle kunnallisjärjestölle ja kunnallisjärjestö taas tilittää tästä summasta 5 % omalle piirijärjestölle eli Lapin Vihreille. Maakunnallisista (valtuutetut, hallituksen jäsen ja heidän varat) ja aluevaltuutetut ja heidän varajäsen maksavat 25 % kokoukspalkkostaan suoraan piirijärjestölle.

Eduskunta- ja maakuntavaaleissa peritään ehdokkailta ehdokasmaksu, jonka suuruudesta päätetään piirin vuosikokouksessa (kevät- tai syyskokouksessa). Sillä katetaan osittain valokuvaukset ja vaalimainonta.

Sääntöjensä mukaan piirillä on lupa ottaa vastaan myös lahjoituksia.

TEE LAHJOITUS