Kunnat vastaavat alueensa peruskoulutuksen sekä nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä. Kunnat tai kuntakonsernit vastaavat usein myös alueen teiden ylläpidosta, sähköntuotannosta sekä vesi- ja viemäröintipalveluista. Kunnilla on myös kaavoitusmonipoli, mutta kaavojen tulee noudattaa maakuntakaavoja. Lisäksi kunnat luovat edellytykset hyvälle elinkeinotoiminnalle alueellaan. Kuntaliitto on Suomen kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä.

 

Kuntien vihreät luottamushenkilöt 2021-2025